Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: ойжуулалтын талбай

Үр дүнг шүүх