Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: ойжуулалтын талбай шавьж

Үр дүнг шүүх