Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хамаарал Ойжуулалт

Үр дүнг шүүх