Өгөгдөл

Таримал өсвөр нарсан (pinus sylvestris l.) ойн амьдралт, өсөлтөнд уур амьсгалын үзүүлэх нөлөө

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Г.Батсайхан, П.Баттулга, Ж.Бат-Эрдэнэ, С.Гэрэлбаатар, Ж.Цогтбаатар
Арчлагч Bayartulga A.
Сүүлийн шинэчлэл 2020 2-р сар 5, 03:07 (UTC)
Үүссэн 2020 2-р сар 5, 03:05 (UTC)