Өгөгдөл

БУЛГАН АЙМГИЙН ГУРВАНБУЛАГ СУМАНД БАЙРЛАХ ТАЛХЛАГДСАН БЭЛЧЭЭРИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ТУРШИЛТ СУДАЛГААНЫ ТӨВ

ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн 2017 оноос Булган аймгийн Гурванбулаг сумын нутагт хээрийн бүсийг төлөөлүүлэн 33 га газарт экологийн нөхцөлд үндсэн болон өнгөц аргаар бэлчээрийн доройтлыг бууруулах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх туршилт судалгааны төв байгуулан ажиллаж байна. Судалгааны талбайд морин тэсэг, ерхөг, өлөнгө зэрэг бэлээрийн олон наст ургамлуудыг тарьж туршилт явуулж байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Арчлагч Boldbayar
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 4, 02:43 (UTC)
Үүссэн 2020 7-р сар 27, 09:19 (UTC)