Өгөгдөл

Шишхэд голын сав газрын ургамлын аймаг, ургамалжлын судалгааны дүнгээс

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Зохиогч Э. Үүрийнцолмон
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 4, 08:50 (UTC)
Үүссэн 2020 4-р сар 8, 06:55 (UTC)