Салбар

11-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: байгал

Үр дүнг шүүх