Салбар

6-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөрс

Үр дүнг шүүх