Салбар

6-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: элс

Үр дүнг шүүх